надлежен

надлежен
прил. - съответен, респективен, съобразен, съответствуващ
прил. - дължим, подобаващ, справедлив, заслужен
прил. - подходящ, удобен, пригоден

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • компетентен — (лат. competens) 1. способен, упатен, што располага со стручно знаење од некоја област 2. надлежен, меродавен за решавање на нешто …   Macedonian dictionary

  • мериторен — (лат. meritorius) 1. битен, суштествен, пресуден 2. меродавен, надлежен, стручен, повикан да решава правосилен …   Macedonian dictionary

  • пертинентен — (лат. pertinere допира, се однесува на некого) 1. погоден, соодветен, умесен 2. односен, надлежен …   Macedonian dictionary

  • дължим — прил. изискуем прил. надлежен, подобаващ, съответен, справедлив, заслужен …   Български синонимен речник

  • заслужен — гл. достоен, съответен, справедлив гл. надлежен, дължим, подобаващ …   Български синонимен речник

  • подобаващ — прил. съответен, подходящ, отговарящ, респективен, приличен прил. надлежен, дължим, справедлив, заслужен прил. съответствуващ, достоен, способен прил. уместен, удобен …   Български синонимен речник

  • подходящ — прил. подходен, подхождащ, целесъобразен, удобен, сгоден, благоприятен, навременен, своевременен прил. съобразен, съответен, отговарящ, уместен, подобаващ, респективен, надлежен прил. сходен, подобен, еднакъв, същински, лика прилика прил. годен,… …   Български синонимен речник

  • пригоден — прил. нагоден, приспособен, нагласен, натъкмен, подходящ, годен, стъкмен, притъкмен прил. удобен, податлив, предразположен, разположен, съответен, сгоден, пригодим, отговарящ, подобаващ прил. полезен, изгоден, износен прил. надлежен …   Български синонимен речник

  • респективен — прил. съответен, надлежен, съответствуващ, отговарящ …   Български синонимен речник

  • справедлив — прил. правдив, честен, почтен, безпристрастен, обективен, съвестен, законен, легален, прав, правосъден, правилен, основателен, праведен, истински прил. заслужен прил. надлежен, дължим, подобаващ, съответен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”